<

Soup Leaves

Fresh Okra- 1 Bag (Local market)

₦8,000.00

Atama leaf- 5 Bunches, (Local Market)

₦3,298.75

Atama leaf- 1 Bunch, (Local Market)

₦659.75

Utazi- 5 Bunches (Local Market)

₦500.00

Utazi- 1 Bunch (Local Market)

₦120.00