Plantain Flour

Ayoola Plantain Flour 450g

₦923.00

Lano Plantain Flour, 5kg

₦8,238.75

Lano Plantain Flour, 1kg

₦1,690.00

Fewide Plantain Flour, About 1KG

₦2,730.00

Fewide Plantain Flour, About 900g

₦1,235.00